VVS-företag med bred kompetens av installationer

Affärsidé

Lennarts VVS-Tjänst ska saluföra och installera fabrikat av hög kvalitet. Vi ska ha ett brett sortiment av kvalitetsprodukter där design och format kan komma att ha betydelse, typ blandare och badrumsinredningar.

Sortiment av typ standard kommoder och porslin begränsas till enstaka prisvärda produkter. Designneutrala varor typ duschar, bubbelbad, värmepannor och pumpar ska utgöras av utvalda fabrikat som är marknadsledande gällande funktion och kvalitet. Rör och rördelar ska alltid bestå av de installationsmässigt bästa produkterna.

Lennarts VVS-Tjänst ska utföra arbeten av hög kvalitet, detta ska vi upprätthålla genom kompetent personal och ett trevligt och ärligt bemötande mot kunder. Installationers utförande ska alltid ske i samförstånd med beställare men där vi som experter ska påvisa bästa genomförbarhet och funktion.

Vår närhet till kunden med kompetent butikspersonal, yrkesskickliga montörer och lagerkapacitet på orten ska utgöra grunden till vår försäljning i konkurrens mot postorder- och internethandel.

Vision

Vår vision är att ständigt förbättra oss mot kundens och samhällets krav på funktion och kvalitet för att öka eller behålla marknadsandelar och lönsamhet även när marknaden sviktar.